Hey mooi Mens,

Wat fijn dat je hier bent!

Ik ben Elise, dochter, moeder, co-ouder, geliefde, vriendin, collega, lichtpunt tussen hemel en aarde, dromer, vrije geest, waarheidszoeker, wegvoorbereider, bekrachtiger. Liefhebber van schoonheid in dans, kunst, jezelf en in de ander. Ik houd van mensen, dieren, planten, stenen, van al het leven en ervaar de onderlinge verbinding dan ook sterk. De plek die we als mens innemen is te groot geworden waardoor we de balans met de natuur zijn kwijtgeraakt en daarmee Ware kennis over onszelf en het Bestaan zijn verloren. We zijn gaan leven vanuit opgedrongen programma’s die onze ideeën, overtuigingen over onszelf en de ander, de wereld voor een groot deel hebben bepaald. Ook ik leefde zo en best gelukkig en succesvol. Partner, kinderen, goede opleiding, goede baan, vakanties buitenland, leuke dingen doen. En ook knaagde er iets…Door verschillende gebeurtenissen en keuzes die ik gemaakt heb, ben ik Nu, hier.

Wakker aan het worden uit de illusie van de wereld zoals die leek te zijn. En het heeft me doen schokken en beven. De momenten van onbegrip, angst en boosheid afgewisseld met erkennen, erkennen dat ik er deel van uitmaak. Hoe kan ik mijn verantwoordelijk nemen? Is de vraag die ik me stel. Hoe kan ik de leiding blijven nemen over mijn leven en niet in slachtofferschap vervallen? Ik word uitgenodigd mijn waarheid te vinden en te delen. Mijn kracht te vinden en daar de mensheid mee van dienst te zijn. Ik kies voor een vrijer pad: die van intuïtie, intentie van waarheid en liefde voor de mens en natuur, voor een groter dienen dan mezelf. Ik wens eenvoudig en in afstemming met de natuur te leven, oprecht kijken naar mezelf en ja met inbegrip van schaduwstukken, de waarheid boven tafel brengen. Ik voel angst en ben moedig!

‘ Wens jij jouw leven weer van jou?’

‘ Wens je meer levenskracht?’

‘ Wil je graag beter beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf?’

‘ Wil je even helemaal niets en mij toestaan het werk te doen?’

‘ Heb je behoefte aan opladen in stilte?’

 Ik doe dit alles met veel plezier, vanuit een diep vertrouwen en diepe liefde!

Voel je een Ja?

Je bent van harte welkom bij mij voor healing en/ of coaching.

Lieve groet

Elise